Ambtenaren

 

De aloude verhouding tussen overheid en onderdanen verandert richting samen werken aan burgerkracht. De wijsheid komt niet langer persé van binnen naar buiten, maar inmiddels misschien wel vaker andersom. Dat vraagt om een andere houding en andere vaardigheden van de ambtenaar. Niet zozeer gericht op het verkrijgen van draagvlak, maar veel meer op het ophalen van ‘opdrachten’ uit de gemeenschap. Om die vervolgens weer samen op en aan te pakken.
Want ‘de gemeente’, dat zijn we allemaal.

Huis van Burgerkracht helpt gemeenten om dit wenkende perspectief, maar ook lastige veranderproces te doorlopen. Zonder te weten waar we precies uitkomen in dit ‘tijdperk van verandering’. We leverden al onze bijdrage in diverse gemeenten. En doen dat graag op veel meer plekken, o.a. met trainingen en workshops als deze: