Visie en missie

 

Huis van Burgerkracht maakt ruimte voor burgerkracht. Want die is er, overal.
Burgerkracht gaat over mensen die een actieve rol willen spelen in wijk, dorp of stad en daarbij aansluiting en verbinding zoeken bij anderen.
Voor ons is vertrouwen de basis van iedere samenwerking. En we gaan ervan uit dat burgers, politici en ambtenaren de wil hebben om samen te werken. Wij faciliteren dat.

Ons uitgangspunt daarbij:
Burgers en overheid zien elkaar als gelijkwaardig. Wel zijn ze zich ervan bewust dat hun perspectieven en rollen verschillend (kunnen) zijn. Ze werken samen, ieders talent wordt ten volle benut en er is ruimte om te experimenten en grenzen te verleggen.

Huis van Burgerkracht is een project van Stimuland. We zijn aanvullend op de rol die Stimuland vervult bij de plattelandsontwikkeling en maken graag gebruik van zijn expertise en het netwerk.