Anderen over ons

 

Lianne Arling – medewerker Maatschappelijke Ontwikkelingen, gemeente Olst-Wijhe
“In de training Alleen ga je sneller, samen kom je verder leerden we helder communiceren met oog voor de mens. Wat doe je als ambtenaar wanneer er een bewonersinitiatief binnenkomt en hoe maak je dit initiatief samen tot een succes? Verhelderend waren ook de gesprekken over de verschillende rollen en belangen. De training was vormgegeven op basis van vooraf aangegeven dilemma’s en vraagstukken van de deelnemers. Daar waar wenselijk werd ter plaatse de inhoud aangepast. Optimaal maatwerk, met veel eigen inbreng vanuit de praktijk, groepsopdrachten en handige checklists.
Ben je nieuwgierig naar je eigen handelen en dat van anderen en het effect hiervan? Laat je dan door een training als deze inspireren.”

Kor van der Velde – coördinator maatschappelijk vastgoed, gemeente Steenwijkerland:
“De workshop Denken als een burger laat op een praktische en prettig confronterende wijze zien hoe ambtenaren veelal onbewust met bewonersinitiatieven omgaan. Maar ook hoe dit eenvoudig anders kan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en korte groepsopdrachten werd op een prettige manier besproken wat er van de hedendaagse ambtenaar in een veranderende samenleving wordt verwacht en hoe leuker werken dit is. Ik gun elke ambtenaar zo’n workshop.”

Margreet Hogenkamp – projectleider Sociale Kwaliteit, provincie Overijssel:
“Met een andere bril kijken en met mede-zoekers in eigentijdse bestuursstijlen meer leren over jezelf en wat je in je werk doet. Het lukt Huis van Burgerkracht om deelnemers te verleiden anders te kijken en dan gebeurt er iets, dan komt er beweging.”

Robert Ros – raadsgriffier, gemeente Twenterand
“Onze raadsleden hebben deelgenomen aan de training Aan tafel met bewoners – participeren kun je leren!
De training gaf meer zicht op de drijfveren en achtergronden van bewoners. Verder werden tips aangereikt om te leren hiernaar te handelen. Het was ook goed te zien dat de raadsleden door deze training tot goede gesprekken kwamen over hun onderlinge relatie.
De training gaf de raadsleden zicht op de eigen en elkaars kwaliteiten en leerde hen zo te werken als een team ten opzichte van de inwoners: hard op de inhoud, zacht op de relatie.”