Het verhaal van de wereld, en van de gemeenteraad

Ook omdat Bert Blase op 15 juni komt spreken op een bijeenkomst die de Gelderland Academie organiseert voor raadsleden van regio’s FoodValley en Noord-Veluwe heb ik maar eens zijn boek gelezen: Het verhaal van de wereld. Volgens de omslag een meeslepende en ontroerende roman. Maar meer nog een klemmend pleidooi in essay-vorm voor vernieuwing van de democratie.

Blase gebruikt 265 kleine hoofdstukjes om te komen tot zijn toekomstdroom: – op weg naar samenlevingsmacht – waarin iedereen co-architect is – en gaat denken in oplossingen – zo geven we ons leven samen echt betekenis.
Je zou zeggen: niks op tegen toch? Morgen invoeren!
Alleen: Blase schrijft over het huidige democratisch systeem dat “politieke profilering, dwangmatig zoeken naar verschil en doorgeschoten competitiedrang oplossingen vaker in de weg staan dan dat ze die dichterbij brengen.” Er is dus nog wel een flinke weg te gaan…

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is ‘de burger’ veel genoemd, in vaak ontroerend mooie bewoordingen. Vrijwel overal zijn inmiddels nieuwe colleges van B&W gevormd. Maar de macht van het getal was meestal bepalend voor de kleur van de coalitie.

De vraag is dus: gaan we nu daadwerkelijk op weg naar ‘samenlevingsmacht’, en mag iedereen daarin ‘co-architect zijn’? Kunnen politiek en bestuur daarin al stappen vooruit maken? Of zijn de messen bij de oppositie alweer geslepen en heeft de burger die, om een voorbeeld te noemen, stemde op de partij-die-weliswaar-veruit-de-grootste-werd-maar-toch-buiten-de-coalitie-is-gehouden alweer het nakijken?

Denken over democratische vernieuwing is geen hobby maar noodzaak. Je zult als gemeenteraad toch allereerst elkáár moeten leren vinden, door bijvoorbeeld profilering en competitie ondergeschikt te maken aan gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Om uit het boek te citeren: er is geen stap, maar een flinke sprong nodig.

We gaan het er op de 15e in Harderwijk in elk geval over in gesprek!