Welkom bij Het Huis van Burgerkracht, een thuis voor iedereen die zich in (wil) zetten in zijn werk- of leefomgeving, als vrijwilliger, betrokken ambtenaar, professional of bestuurder.

Doe mee aan een van onze trainingen, gericht op het vergroten van je deskundigheid en persoonlijke vaardigheden in het lokale bestuurswerk of als professional. Inspireer anderen met je kennis en ervaring of maak gebruik van de mogelijkheid voor coaching of advies.

Het huis is een initiatief van Stimuland, samen met partners. Onze uitvalsbasis is de voormalige pastorie in Vilsteren, een prachtige plek voor ontmoeting en inspiratie. We nodigen u en andere ondernemers, maatschappelijke organisaties & overheden en lokale groepen/particulieren met goede ideeën, van harte uit mee te doen.

Huis van Burgerkracht introduceert de Burgerkrachtfee

Go down

Visie en werkwijze

Het Huis van Burgerkracht zet zich in voor een betere samenwerking tussen overheid en inwoners.

Lees meer

Ons aanbod

Een idee krijgen van wat we zoal bieden? Hier vindt u een greep uit ons aanbod. Uw training of workshop wordt altijd op maat gemaakt!

Lees meer

Onze trainers/coaches

De trainers en coaches die bij ons zijn aangesloten delen onze drive, maar hebben elk hun eigen profiel en expertisegebied.

Lees meer

Visie en werkwijze

Onze missie is het stimuleren van een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners door het bieden van training & coaching aan bewoners(groepen), ambtenaren en politici. Onze visie is gericht op het menszijn van onze deelnemers, of ze nu werken bij de overheid, of vrijwilliger zijn bij de plaatselijke sportvereniging. Door hen te helpen hun persoonlijke vaardigheden te versterken die nodig zijn in veranderende omstandigheden, en door hen te coachen op het vlak van persoonlijke overtuigingen en interpersoonlijke verhoudingen, denken wij de kloof tussen leef- en systeemwereld te kunnen dichten.  

Toekomstperspectief: samen sturen naar maatschappelijk resultaat!

Meer weten? Neem contact op

Onze trainers/coaches

In het Huis van Burgerkracht werken we vanuit talent en kunnen we met training en coaching helpen je talent te ontdekken en in te zetten. In onze trainingen leer je essentiële vaardigheden om de samenwerking tussen overheid en inwoners te versterken.

Heb je een vraag of wens, dan kun je bij een van onze coaches terecht voor individuele coaching en groepscoaching. Ben je zelf trainer/coach en zou je je vaardigheden in willen zetten voor het Huis van Burgerkracht? Neem dan contact met ons op.

anne marieAnne Marie van Oldeniel-Boerhof
Van nature oprecht geïnteresseerd in anderen èn veelzijdigheid, dat is mijn kracht en ik kan dit goed gebruiken in mijn werk als trainer adviseur en natuurlijk als mediator. Bij de uitvoering van mijn werk passen de kernwoorden: vertrouwd, objectieve blik, heldere analyses, inzicht en enthousiasme. In de samenwerking ben ik betrokken, creatief en duidelijk en ik kan snel schakelen tussen abstract en concreet. Ik werk gestructureerd en procesmatig en kan gemakkelijk schakelen van abstract naar concreet. Systemisch denken, kijken en werken doe ik als vanzelf en het werkt. Want dat wat er werkelijk speelt of nodig is komt niet altijd ‘zo maar’ voor het voetlicht. Mijn aandachtsgebieden zijn: samenwerken & coöperatie – ondernemen & ondernemerschap – besturen & politiek/bestuurlijke thema’s.

karolaKarola Schröder
Als zelfstandig ondernemer werk ik met vrijwilligers uit dorpen, buurten en wijken aan het verbeteren van de leefbaarheid en het realiseren van prachtige initiatieven. Bottom Up werken, beginnen waar de energie en bevlogenheid is, waar de belangen liggen, dat is volgens mij de beste weg naar resultaat. En op die weg komen mensen vaak dezelfde strubbelingen tegen. Hoe ontwikkelen we een helder plan van aanpak? Hoe gaan we in gesprek met ambtenaren en bestuurders? Hoe krijgen we een win-win relatie met ondernemers? Hoe betrekken we jongeren en nieuwe Nederlanders? Hoe organiseren we de uitvoering? Hoe vinden we de middelen om onze planen te realiseren?
Bij het Huis van de Burgerkracht worden deze vaardigheden getraind, samen met andere bevlogen vrijwilligers. En dan is er meteen gelegenheid om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Ik werk graag voor het Huis van de Burgerkracht omdat ik overtuigd ben van het motto: “Delen is Vermenigvuldigen”.

mirandaMiranda Mulder
Ik ben een enthousiaste en gedreven communicatieadviseur met passie voor mensen. Werk al ruim 15 jaar bij de overheid, op dit moment als beleidsadviseur communicatie en adviseur overheidsparticipatie. Na het winnen van de Galjaardprijs in 2011 ben ik actief gebleven binnen de Galjaardwerkgroep van Logeion en schrijf ik boeken over de best practices die ze daar voorbij ziet komen (Communicatieverhaal halen!). Ik predik het ambassadeursschap, zie meerwaarde in het benutten van de kracht van netwerken en ben verzot op storytelling. Vanuit mijn open houding weet ik mensen aan te zetten tot nadenken, vooral waar het gaat over de nieuwe rol van de overheid (denk als een inwoner, je bent er zelf 1!).Vanuit mijn eigen bedrijf CommunicatieFilosoof bouw ik mee aan het Huis van Burgerkracht om mensen bewust te maken van hun eigen kracht en hen ambassadeur maken van hun ideeën en wensen. Dat is mijn passie. Elke dag opnieuw. Denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, ongeacht het onderwerp.

wilfriedWilfried van Oldeniel
Wat mij kenmerkt is het feit dat ik altijd de ontmoeting zoek. Natuur, landbouw, zorg en Ierland zijn mijn passie en inspiratiebronnen, net als filosofie.
Rust, creativiteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke instrumenten en waarmee ik gemakkelijk de verbinding met de ander maak. Ik durf diepgang aan te brengen en houd van een goede dosis humor. In mijn werk heb ik ervaren dat ik goed kan waarnemen, luisteren en ‘de taal’ van de ander letterlijk en figuurlijk verstaan.
Mijn talenten graag inzet ten behoeve van de ontwikkeling van de ander. Op basis van jarenlange begeleidingservaring met vele doelgroepen, kan ik zeggen dat ik gemakkelijk contact leg met mensen die zich tijdelijk of langdurig in een lastige of kwetsbare positie bevinden. Omdat ik procesgericht ben levert mijn wijze van begeleiden en trainen doorgaans inzicht en rust op, waarmee de ander verder kan.

margrietMargriet van Galen
Mijn voornaamste werkervaring ligt in de cultuureducatie, het onderwijs en het welzijnswerk. Naast trainer ben ik ook dramadocent en mediator. Als oud gemeenteraadslid weet ik hoe belangrijk het is dat mensen vanaf het begin betrokken worden bij dingen die hun aangaan. Sinds ik zelf actief ben bij een bewonersbedrijf, weet ik hoe belangrijk het is om kracht van onderaf te organiseren en voor het voetlicht te brengen. In een prettig samenspel van gemeente en bewoners kan je ook echt tot resultaten komen. Daarom ben ik enthousiast over de werkwijze van Huis van Burgerkracht. Ik geloof sterk in de bindende en positieve kracht van kunst en cultuur. Kunst spreekt niet alleen aan door woorden, maar stimuleert ook verbeeldingskracht. Om doelen in aansprekende activiteiten te vertalen gebruik ik graag inspirerende, creatieve en actieve werkvormen. Ik ben altijd op zoek naar inspiratie, verbinden, samenwerking, creativiteit, eigenaarschap en het inzetten van ieders eigen talent.

wilmaWilma Nijboer
In 2007 startte ik als zelfstandig coach en trainer. Daarvoor werkte ik in diverse functies in het onderwijs o.a. als locatiemanager, projectleider en trainer. Ik heb me gespecialiseerd in begeleiding bij ontspannen werken; ontspannen ondernemen. Op dit moment staat werkstress bovenaan de lijst met beroepsziektes. Hoogste tijd dat daarin een omslag komt, waarin de aandacht wordt verlegd van werkstress naar werkplezier. Mensen die met plezier werken zijn gezonder, gemotiveerder èn productiever en dat komt de hele samenleving ten goede. In mijn coachrugzak heb ik een grote variatie aan interventies die ik graag inzet zodat je je eigen keuzes durft te maken en weer met plezier naar je werk gaat. Prachtig werk om daarin te ondersteunen! Kernwoorden zijn: sterk inlevingsvermogen, scherp oor, enthousiasmerend, positief en gezond boerenverstand. Ik draag graag mijn steentje bij aan onze leefomgeving  en voel me daarin bij het huis van Burgerkracht als een vis in het water.

benBen Nitrauw
Rode draad in mijn werkzame leven is steeds het bij elkaar brengen, in beweging brengen en met elkaar in contact brengen van mensen. Door de jaren heen kon ik dat met succes doen binnen het welzijnswerk, het onderwijs en de politiek.
Sinds 2007 ben ik zelfstandig trainer en adviseur en sindsdien probeer ik waarde toe te voegen aan overheid, politiek en maatschappelijke (burger)initiatieven. Daarbij houd ik de focus op de goede samenwerking. Mijn brede ervaring kan ik voor veel klussen inzetten, en dat doe ik waar het kan graag samen met anderen. Daarom voer ik regelmatig opdrachten uit met andere trainers en adviseurs.
De missie en werkwijze van het Huis van Burgerkracht spreekt mij enorm aan. Reden waarom ik daar graag mijn kennis & kunde ‘naar binnen’ breng.
Ik ben doelgericht en pragmatisch: gericht op de vraag hoe het werkt. Mijn stijl is enthousiasmerend en soms vermoeiend, maar nooit saai of vastgeroest. Mijn ambitie? Mensen helpen hun verantwoordelijkheid te nemen en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Leuker werk bestaat eigenlijk niet.

 

Wat anderen zeggen over ons

Lianne Arling, medewerker Maatschappelijke Ontwikkelingen, gemeente Olst-Wijhe
“In de op maat gemaakte training: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” leerden we helder communiceren met oog voor de mens. Wat doe je als ambtenaar wanneer er een bewonersinitiatief binnenkomt en hoe maak je dit initiatief samen tot een succes. Verhelderend waren ook de gesprekken over de verschillende rollen en belangen. De training was vormgegeven op basis van te voren aangegeven dilemma’s en vraagstukken van de deelnemers. Daar waar wenselijk werd ter plaatse de inhoud aangepast. Optimaal maatwerk.
Veel eigen inbreng vanuit de praktijk, groepsopdrachten en handige checklists. Ben je nieuwgierig naar je eigen handelen en dat van anderen en het effect hiervan, laat je dan inspireren.”

Kor van der Velde, coördinator maatschappelijk vastgoed, gemeente Steenwijkerland:
“De workshop Denken als een burger laat op een praktische en (prettig) confronterende wijze zien hoe ambtenaren veelal onbewust met bewonersinitiatieven omgaan. Maar ook hoe dit eenvoudig anders kan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en groepsopdrachtjes wordt op een prettige manier besproken wat er van een hedendaagse ambtenaar in een veranderende samenleving wordt verwacht en hoe leuker werken dit is. Ik gun elke ambtenaar deze workshop.”

Margreet Hogenkamp, projectleider Sociale Kwaliteit, provincie Overijssel:
“Met een andere bril kijken en met mede-zoekers in eigentijdse bestuursstijlen meer leren over jezelf en wat je in je werk doet. Het lukt Huis van Burgerkracht om deelnemers te verleiden anders te kijken en dan gebeurt er iets, dan komt er beweging.”

Robert Ros, raadsgriffier, gemeente Twenterand
“De raadsleden van onze gemeente hebben deelgenomen aan de training “Aan tafel met bewoners – participeren kun je leren!”
Naast het feit dat de training meer zicht gaf op de drijfveren en achtergronden van bewoners en tips werden aangereikt om te leren hiernaar te handelen, was het ook goed te zien dat de raadsleden door deze training tot goede gesprekken kwamen over de onderlinge relatie.
Hieruit bleek dat het noodzakelijk is om te discussiëren op inhoud, maar dat daarnaast het belang van een goede relatie tot elkaar niet uit het oog moet worden verloren.
De training leerde de raadsleden, door zicht op de eigen en elkaars kwaliteiten, te werken als een team ten opzichte van de inwoners: “hard op de inhoud, zacht op de relatie”.”

 

Samenwerkingspartners

publiekewaardecreatie 01 BOKD SESAM-academie-logo Logo_Stimuland

 

Huis van Burgerkracht

 
 

Verification


Natuurlijk mag u ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Huis van Burgerkracht
Bezoek- en postadres Vilsterseweg 11, 7734 PD Vilsteren
Telefoon (0529) 47 81 80
E-mailadres info@huisvanburgerkracht.nl