Welkom bij Het Huis van Burgerkracht, een thuis voor iedereen die zich in (wil) zetten in zijn werk- of leefomgeving, als vrijwilliger, betrokken ambtenaar, professional of bestuurder.

Doe mee aan een van onze trainingen, gericht op het vergroten van je deskundigheid en persoonlijke vaardigheden in het lokale bestuurswerk of als professional. Inspireer anderen met je kennis en ervaring of maak gebruik van de mogelijkheid voor coaching of advies.

Het huis is een initiatief van Stimuland, samen met partners. Onze uitvalsbasis is de voormalige pastorie in Vilsteren, een prachtige plek voor ontmoeting en inspiratie. We nodigen u en andere ondernemers, maatschappelijke organisaties & overheden en lokale groepen/particulieren met goede ideeën, van harte uit mee te doen.

(Klik hier voor onze nieuwsbrief van oktober 2016)

Go down

Leren & delen

Laat je inspireren door een prachtig aanbod van trainingen die je helpen effectiever en nog meer plezier te werken.

Lees meer

Coaching & advies

Werken vanuit talent geeft plezier en vergroot resultaten. Heb je behoefte om te sparren over specifieke onderwerpen of wil je meer leren over je talent? Neem contact op met een van onze coaches.

Lees meer

Projecten

Het Huis is een netwerk en ontwikkelt niet zelf projecten, maar het groeiende netwerk van ervaringsdeskundigen en professionals zetten we graag in bij de uitvoering van projecten.

Lees meer

Leren & delen

De trainingen en cursussen in Het Huis van Burgerkracht worden verzorgd door professionals en krijgen inhoud in samenwerking met (vrijwillige en professionele) ervaringsdeskundigen. De kracht van de bijeenkomsten zit in de combinatie van vrijwilligers, professionals en bestuurders.

Wil je zelf een training verzorgen of je kennis delen? Laat het ons weten.


NIEUW: op dinsdagochtend 18 november 2016 wordt de workshop ‘Denken als een burger’ gegeven!
Voor meer informatie en aanmelding workshop-denken-als-een-burger.

__________________________________________________________________________________

overzicht-trainingen

– NIEUW: training-overheidsparticipatie
Training bewoners aan tafel met politici – politiek bestuurlijke sensitiviteit
Interactieve training jongeren wat moet je ermee
Training effectief organiseren van lokale structuren
Training gemeentesecretaris en lokale initiatieven
training hallo wij zijn het plaatselijk belang
Training leuk lokaal besturen
Training lokale initiatieven lust of last
– Training strategisch richting geven aan je dorp
Training van werkgroep naar coöperatie
– Training aan tafel met bewoners – participeren kun je leren
– Training organiseren en leiden jaarvergadering
NIEUWworkshop-denken-als-een-burger

 

Meer weten? Neem contact op

Coaching & advies

In het Huis van Burgerkracht werken we vanuit talent en kunnen we met training en coaching helpen je talent te ontdekken en in te zetten. In onze trainingen leer je essentiële vaardigheden om de samenwerking tussen overheid en inwoners te versterken.

Heb je een vraag of wens, dan kun je bij een van onze coaches terecht voor individuele coaching en groepscoaching. Ben je zelf trainer/coach en zou je je vaardigheden in willen zetten voor het Huis van Burgerkracht? Neem dan contact met ons op.

Rianca Evers

Als zelfstandig trainer/adviseur en oud-gemeenteraadslid heb ik de nodige ervaring opgedaan met de veranderende rol van de overheid en vernieuwing van democratische processen. Ik geloof dat verandering klein begint, en daarom daag ik mensen graag uit tot een experiment. Ervaar maar eens in het klein wat de verandering kan betekenen voor jouw gemeente of organisatie. Probeer het eens één keer anders te doen. De resultaten die je verkrijgt, zeggen ongelooflijk veel over wat er nodig is om de verandering duurzaam te implementeren.

Ook geloof ik dat taal ongelooflijk belangrijk is. Kun jij aan een willekeurige collega, inwoner of buurman uitleggen wat je doet of vindt en waarom? Ja? Te gek, dan weet je wat de maatschappelijke meerwaarde is van je werk en kun je het ook uitdragen. Nee? Dan heb je nog een klusje te klaren. Je zult merken dat door een concretiseringsslag te slaan je niet alleen de ander helpt om je ideeën te omarmen. Veranderen is mensenwerk en gaat het best door of in samenspraak met de mensen die het aangaat. Maar in die dialoog neem je altijd jezelf mee. Dat vraagt ook kritisch naar jezelf durven kijken en jezelf versterken in verbindende vaardigheden. Daarvoor kun je ook terecht bij het Huis van Burgerkracht!

Anne Marie van Oldeniel
Een belangrijk uitgangspunt voor mij is samenwerking zoeken: oog hebben voor het proces. Dit weet ik te combineren met mijn resultaatgerichtheid en enthousiasme. Ik ben zelfstandig trainer adviseur. Mijn ervaring en netwerk zijn ontstaan in functies als manager en bestuurder.

Mijn visie is dat er ruimte ontstaat voor samenwerking als er een goede werkrelatie kan worden opgebouwd. Dat lukt me vaak omdat ik toegankelijk ben, systemisch kan kijken, denken en werken en gericht blijf op mens en proces. Zo weet ik de kracht van de ander naar voren te laten komen.  
Bij de uitvoering van mijn werk passen ook de kernwoorden: vertrouwd, objectieve blik, opbouwend in vraag en antwoord. Mijn kracht ligt bij de analyse van de vraag, scherp inzicht, proceskracht en enthousiasme. Ik kan snel denken en gemakkelijk schakelen van abstract naar concreet.

Wilfried van Oldeniel
Mijn achtergrond is breed: landbouw, welzijn en zorg zijn mijn vakgebieden. Bij ondernemers voel ik me als vanzelf betrokken.

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt met veel doelgroepen bij verschillende organisaties. Sinds 2011 werk ik als zelfstandige.Mijn kennis en ervaring breng ik mee. Die van mijn klant weeg ik mee: zijn/haar natuurlijke aard is leidend bij het vinden van de juiste oplossingsrichting. Daar richt ik me op. Het gesprek is het belangrijkste vertrekpunt in mijn werk. Door in beweging te zijn kom je ergens los van. Bewegen, doen en ervaren neem ik mee in de begeleiding.

Projecten

Meer informatie volgt.

Projectnaam 1

Heb je een vraag over je project of wil je een idee verder brengen, ga dan op zoek naar welke ervaringsdeskundige je verder kan helpen. Je maakt gebruik van een netwerk aan experts. Dit kunnen ervaringsdeskundigen vanuit een lokaal initiatief zijn of professionals uit het werkveld.

Meer weten? Neem contact op

Projectnaam 2

Heb je een vraag over je project of wil je een idee verder brengen, ga dan op zoek naar welke ervaringsdeskundige je verder kan helpen. Je maakt gebruik van een netwerk aan experts. Dit kunnen ervaringsdeskundigen vanuit een lokaal initiatief zijn of professionals uit het werkveld.

Meer weten? Neem contact op

Over ons

Het Huis van Burgerkracht is een initiatief van Stimuland en mede vormgegeven met partners zoals Boocom cursus | training | opleiding, CommunicatieFilosoof en Bureau Schröder. We herkennen in elkaar te behoefte ons talent in te zetten en kennis te delen en dagen iedereen die dit herkent uit om vragen te stellen: dan komt er vanzelf beweging.

Ons vergezicht
Een economisch en sociaal vitale samenleving (met actieve mensen die hun talenten op hun eigen manier inzetten voor hun eigen woon- en leefomgeving).

Onze missie is het dichter bij elkaar brengen van leef- en systeemwereld door het bieden van training & coaching aan bewoners(groepen), ambtenaren en politici. Onze visie is gericht op het menszijn van onze deelnemers uit zowel de leef- als de systeemwereld. Door hen te helpen hun persoonlijke vaardigheden te versterken die nodig zijn in veranderende omstandigheden, en door hen te coachen op het vlak van persoonlijke overtuigingen en interpersoonlijke verhoudingen, denken wij de kloof tussen leef- en systeemwereld te kunnen dichten.

De waarden die ons drijven
– Vanuit samenwerking en partnerschap
– De vraag centraal
– Op basis van lokale expertise
– Ondernemend
– Met maatschappelijke opbrengst

Onze opbrengst
– Vergrote professionaliteit van vrijwilligers
– Efficiënter werken door verbinden van ervaringsdeskundigen en professionals
– Effectiever zijn door verbeterde organisatiecultuur
– Bruikbare en zichtbare dollectieve kennis
– Groter resultaat door vergrote individuele kennis en competenties
– Inzicht in persoonlijke waarde en doelmatige inzet ervan in een gemeenschap

Onze plek
De oude pastorie in Vilsteren is onze thuisbasis en plek voor ontmoeting, training en coaching. De rijke historie van het landgoed en de inwoners van Vilsteren bieden een prachtig ‘living lab’. Maar ons ‘huis’ kan overal zijn, daar waar mensen zich verbinden met de waarden van het Huis van Burgerkracht

Voel je je verbonden, wil je zelf iets toevoegen aan het huis? Laat het ons weten!

Huis van Burgerkracht

 
 

Verification